De teamspeler voor opdrachtgevers & professionals in het fysieke domein. 053 203 4114 info@teamgenoten.com

Teamgenoten is er voor de:

opdrachtgever

In de dynamische Nederlandse arbeidsmarkt zijn wij een solide partner voor de inhuur van professionals. Onze mensen zijn betrokken, gedreven, betrouwbaar en kundig. Wij bieden continuïteit en investeren waar nodig mee om de capaciteitsuitdagingen waar u voor staat, in te vullen. We staan dicht bij onze opdrachtgever, verdiepen ons in de organisatie, weten hoe de teams eruitzien en hoe de mensen werken. Daardoor zorgen wij voor een uitstekende invulling van tijdelijke capaciteitsbehoefte.

Achter onze bedrijfsfilosofie zit een uitgekiende gedachtegang.

Meer over onze missie, filosofie en kernwaarden.

“Onze voordelen voor opdrachtgevers”

 • 1

  Wij werken vanuit ervaring en begrijpen de inhurende manager; al meer dan 10 jaar zijn wij actief betrokken bij de dagelijkse aansturing en het formeren van teams.

 • 2

  We zijn een nuchter, flexibel en constructief bedrijf met korte beslislijnen dat landelijk actief is. We denken en investeren mee met onze opdrachtgevers.

 • 3

  We hebben een goed ontwikkeld ecosysteem van ketenpartners die helpen onze mensen en die van onze opdrachtgevers op te leiden, te ondersteunen en de kennis op peil te houden.

 • 4

  Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met onderzoek, kennis en HR-best practices Daarvoor onderhouden we nauwe banden met Universiteit Twente.

 • 5

  Wij werken met goede en bewezen werving en selectie en fieldmanagementprocessen, hierdoor is de kwaliteit en continuïteit geborgd en worden verrassingen voorkomen.

Een efficiënt en transparant werving & selectie proces

Onze opdrachtgevers worden ontzorgd met een betrouwbaar, efficiënt en transparant proces waarbij de regels goed geborgd worden.

Proces

Als nieuwe opdrachtgever maken we kennis en brengen we de behoeftes in kaart. Bij bestaande opdrachtgevers houden we proactief een vinger aan de pols en spelen we in op toekomstige ontwikkelingen.
Bij een uitvraag kijken we of wij een passende kandidaat beschikbaar hebben of dat wij op zoeken moeten gaan naar geschikte kandidaten. Dit kunnen volledige nieuwe kandidaten zijn of kandidaten die bekend zijn bij onze partners of via het freelancer netwerk. Hieruit komt een shortlist met kandidaten.
Voor nieuwe kandidaten voeren we een pre-employment screening uit en lopen referenties na. Vervolgens voeren van gesprekken met de kandidaten op basis van bewezen technieken (STAR-methodiek, competentiegerichte vragen) gecombineerd met een praktijktest / uitwerken van een case die past bij de situatie van de opdrachtgever.
We stellen de kandidaat of kandidaten voor en we geven daarbij de voordelen maar ook de eventuele ontwikkelpunten aan die wij zien in een kandidaat. Dit kunnen zowel mensen zijn die bij Teamgenoten in dienst zijn, bij partners of dit kunnen freelancers zijn.
Indien de kandidaat voldoet aan de wensen dan kan hij of zij starten binnen de overeengekomen periode. Teamgenoten zorgt dat aan alle wettelijk randvoorwaarden wordt voldaan en borgt dat binnen de kaders wordt gewerkt.

Een bewezen methodiek voor de borging van kwaliteit en continuïteit.

Vanaf het moment dat iemand gaat starten, tijdens de inzet en na afronding, werken we met een bewezen systeem dat garant staat voor kwaliteit.

 • 1

  Analyse en voorbereiding
  We brengen voor de professional in kaart hoe de opdrachtgever werkt en wat er van hem of haar verwacht wordt. Ook lijnen we hier de verwachtingen uit van de opdrachtgever en de professional.

 • 2

  Terugblikken en bijsturen
  Kort na de eerste periode bespreken we met de professional en met de opdrachtgever hoe het verloopt. Waar nodig sturen we bij. Zo komen we niet voor onverwachte verrassingen te staan en worden de doelstellingen behaald.

 • 3

  Evaluatie competentie- en opleidingsdoelstellingen
  Gedurende de inzet bij de opdrachtgever monitoren en evalueren we de ontwikkeling van competenties en het behalen van de opleidingsdoelstellingen. Door de tijd heen passen we deze aan de actuele behoeftes aan, op basis van input van onze opdrachtgevers en de medewerker.

 • 4

  Overdracht en afsluiting
  Op enig moment is een opdracht afgerond. Wij zorgen er altijd voor dat we hetgeen we aan gewerkt hebben goed overdragen, zodat er effectief op verder gewerkt kan worden.

Deze opdrachtgevers gingen u voor:

Krista Zwiggelaar-Meijer

Krista Zwiggelaar-Meijer

Teamleider Regulering Leefomgeving, Team Natuur

Geeft leiding aan een team van ongeveer 25 specialisten.

Wat is je rol bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord?
“Ik ben teamleider Regulering Leefomgeving, team natuurbescherming. Het team waar ik deel van uitmaak bestaat uit 25 specialisten op het gebied van de Wet natuurbescherming. Naast dat ik verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van de producten die wij afgeven, bepaal ik samen met de afdelingsmanager de koers van het team en draag ik zorg voor de interne procedures. Met de teamleiders van de andere afdelingen stem ik af zodat de samenwerking op de raakvlakken soepel verloopt.”

Wat zijn voor jou de overwegingen om te kiezen voor de inzet van interim specialisten?
“De omgevingsdienst is een kennishuis en heeft daarom veel experts werkzaam. Als iemand weggaat, uitvalt, of als er bijvoorbeeld wetswijzigingen aankomen, kan het zijn dat we niet voldoende capaciteit hebben of deze niet snel genoeg via de reguliere kanalen kunnen verwelkomen. Op dit moment is het goed dat er externe specialisten zijn die bij kunnen springen.”

Waar zit de toegevoegde waarde van werving & selectie specialisten zoals Teamgenoten?
“Om snel de juiste mensen te vinden die niet via het reguliere kanaal te verkrijgen zijn. Bedrijven en mensen met netwerk, aanvullende aan de onze, die snel kunnen schakelen en die ervoor zorgen dat een tijdelijke positie met de juiste persoon wordt ingevuld. Dit alles met inachtneming en borging van de regels.”

Meer weten?

Over de mogelijkheden, of wilt u advies?

Neem contact op
Start een gesprek
1
Hallo 👋🏻 welkom bij teamgenoten! Hoe kunnen we u helpen?